Produkty pro různé výrobní obory a odvětví průmyslu


PVGROUP CZ s.r.o. neprodává a ani se nezabývá nasazováním produktů typu „pricefighter“ či „open the door“, nesoustředí se tak jako valná většina konkurenčních firem pouze na prodej se základní podporou (poradenství, technická dokumentace, či občasný servis), ale soustředí se svým know how na co nejlepší a nejefektivnější výběr a fungování technologických kapalin v provoze u klientů, tak, aby pokryla celou potřebu těchto kapalin od jediného výrobce, eliminovala tím možný rozsah problémů a neshod v provoze klientské firmy, vývojem produktů celého spektra „na klíč“ klientovi.

Ke svým produktům dává komplexní nabídku služeb a je svému klientovi vždy ihned k dispozici. O technologické kapalin se v provoze stará tak, jak zrovna vyžaduje situace ve výrobním procesu, ihned eliminuje a zaznamená veškeré možné neshody a vzniklé problémy. Bez přechozího zhodnocení situace "face to face" a přesné komplexní analýzy je nemožné dopředu přesně vykalkulovat cenovou výši služeb TFM a podpůrných prostředků. Dále má PVGROUP CZ s.r.o. otestován a připraven vždy minimálně jeden ekvivalentní produkt stejné kvalitativní i cenové úrovně od dalšího výrobce, tak aby byl eliminován i možný výpadek v dodávkách z jakýchkoliv příčin.

PVGROUP CZ s.r.o. vždy poskytuje klientům komplexní rozsah služeb TFM dle potřeb zahrnující veškeré služby v oblasti technologických kapalin a poradenství s jejich užíváním, které fyzicky celkově pokrývá, jedná se o oblast tribotechniky, fluidmanagementu, přípravy a výměny mixů, laboratorních rozborů, kontrolingu, odborného školení odpovědných pracovníků, poradenství a prediktivního monitoringu kapalin.

Nabízíme kompletní sortiment maziv a prostředku na povrchové úpravy pro téměř všechna průmyslová odvětví, všech výkonnostních tříd a náročností využití na všechny obráběcí, tvářecí aplikace, řezné olje a emulse, okruhové kapaliny, automotive oleje a maziva.

Obráběcí a brusné kapaliny - produkty pro obrábění kovů, chladicí a mazací látky mísitelné vodou. Obráběcí, řezné, chladicí, brusné kapaliny, emulze.
Řezné oleje - produkty pro obrábění kovů nemísitelné vodou. Obráběcí, řezné, brousící, honování, lapování, superfinišování, hluboké vrtání, řezání závitů, oleje.
Tvářecí maziva a maziva pro tažení - oleje a vodou mísitelné kapaliny určené pro tváření kovů.
Průmyslová odmašťovadla - prací prostředky, průmyslové praní, odmašťování.
Systémové čističe.
Produkty protikorozní ochrany.
Kapaliny pro kování za tepla i za studena.
Kapaliny pro povrchové úpravy a průmyslové praní (např. praní+fosfátování, nanokeramika).
Separační kapaliny pro sváření a separační kapaliny určené pro tlakové lití kovů, prostředky uřčené pro separaci kovů při tlakovém lití.
Válcovací kapaliny.
Povlakové systémy.
Speciální hydraulické oleje a kapaliny HFC, HFA, nehořlavé a těžkozápalné hydraulické kapaliny a oleje, maziva pro tlakové licí stroje. Ohnivzdorné a speciální hydraulické kapaliny.
Tvářecí oleje, odpařovací oleje.
Automotive kapaliny - motorové oleje pro osobní vozy, nákladní vozy, high-performance low SAPS, pro zemědělskou techniku, pro motocykly, převodové oleje a ostatní automotive kapaliny pro servis a údržbu.
Plastická maziva, hydraulické oleje, aditiva.
Filtrace a příslušenství - zařízení určená pro filtraci a mikrofiltraci kapalin a olejů, filtrační zařízení, jednotky, filtry, filtrační a antikorozní papíry.
Servis kapalin a olejů, filtrace a mikrofiltrace olejů a kapalin za chodu stroje.
Doplňkové technologie a úpravy ke strojům a výrobním linkám v oblasti mazání.
Laboratorní rozbory.
TFM - Total Fluid Management.

Přehled produktů pro různá průmyslová odvětví:

 

Aerospace
 • Maziva a kapaliny pro tváření a tažení
 • Antikorozní prostředky a maziva
 • Speciální prostředky proti korozi
 • Čisticí prostředky na kovy
 • Řezné oleje a obráběcí a brusné kapaliny
 • Podpůrné čisticí prostředky
 • Čisticí prostředky pro údržbu
 • Ohnivzdorné a speciální hydraulické kapaliny a oleje
 • Tvarové leptání, chem. procesní maskanty, tmely
 • Odstranitelné ochranné povlaky
 • Plastická maziva a vazelíny
 • Speciální obráběcí kapaliny certifikované pro aerospace průmysl na CNC obrábění a broušení
Aerospace
 • Maziva a kapaliny pro tváření a tažení
 • Antikorozní prostředky a maziva pro válcovny
 • Suché povlaky
 • Čisticí prostředky na kovy
 • Řezné oleje a obráběcí a brusné kapaliny
 • Honovací a lapovací kapaliny
 • Podpůrné čisticí prostředky
 • Čisticí prostředky pro údržbu
 • Ohnivzdorné a speciální hydraulické kapaliny
 • Hydraulické oleje
 • Motorové, převodové oleje
 • High-Performance a Longlife oleje
 • Veškeré technické kapaliny a vybavení pro Automotive
 • Plastická maziva a vazelíny
Tváření, povrchové úpravy a průmyslové praní
 • Maziva a kapaliny pro tváření a tažení
 • Odpařovací oleje
 • Oleje pro náročné operace tváření
 • Vodou ředitelné emulse pro tváření
 • Kalící oleje a koncentráty, kapaliny pro moření
 • Aditiva
 • Prostředky pro souběžné praní a fosfátování
 • Čističe podlah
 • Čističe pro průmyslové praní, postřik, ponor, tlak
 • Separační kapaliny
 • Konzervační kapaliny a oleje
 • Mikrokoncentráty vodou ředitelné
 • Mikrokoncentráty vodou neředitelné a syntetické
 • Nanotechnologie a nanovstvy povrchových úprav
 • Nanokeramika, Nanofosfátování, Nanomoření
Ložiska
 • Maziva a kapaliny pro tváření kovů
 • Prostředky proti korozi
 • Čisticí prostředky na kovy
 • Řezné oleje
 • Obráběcí a brusné kapaliny
 • Honovací a lapovací kapaliny
 • Podpůrné čisticí prostředky
 • Čisticí prostředky pro údržbu
 • Ohnivzdorné a speciální hydraulické kapaliny
Metalurgie a kování
 • Prostředky proti korozi a maziva pro válcovny
 • Čisticí prostředky na kovy
 • Čisticí prostředky pro údržbu
 • Válcovací oleje pro válcovny plechu
 • Maziva pro válcování hliníku za tepla
 • Temperovací kapaliny
 • Kalící oleje, kapaliny pro moření
 • Válcovací oleje pro válcování cínových plechů
 • Ohnivzdorné a speciální hydraulické kapaliny
 • Maziva pro válcování oceli za tepla
 • Tekutá slévárenská maziva pro ocel
 • Mobilní systém průmyslové disperzní aplikace
 • Nátěry na tyče, pásky, dráty a svitky
Hliník
 • Ohnivzdorné a speciální hydraulické kapaliny
 • Maziva pro válcování hliníku za tepla
 • Řezné oleje a obráběcí a brusné kapaliny
 • Maziva, mazadla pro tažení a karosářská mazadla, čisticí prostředky
 • Prostředky proti korozi
 • Nátěry na tyče, pásky, dráty a svitky
Lab. rozbory, poradenství, monitoring, ekologie
 • Laboratorní rozbory vody
 • Laboratorní rozbor olejů a konzervačních přípravků
 • Laboratorní rozbor obráběcích kapalin
 • Vyhtovování protokolů laboratorních analýz
 • Prediktivní monitoring
 • Optimalizace a návrhy zlepšení výrobních procesů
 • Čistič a regulátor zápachu sirovodíku
 • Ohnivzdorné a biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny včetně kapalin pro mechanickou výdrž
Vysoce namáhaná zařízení
 • Maziva a kapaliny pro tváření / tažení
 • Prostředky proti korozi
 • Čisticí prostředky na kovy
 • Řezné oleje
 • Obráběcí a brusné kapaliny
 • Honovací a lapovací kapaliny
 • Podpůrné čisticí prostředky
 • Čisticí prostředky pro údržbu
 • Ohnivzdorné a biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny
 • Kompresorové oleje
Hydraulika, konzervační prostředky
 • Ohnivzdorné, biologicky odbouratelné a speciální hydraulické kapaliny
 • Hydraulické kapaliny a oleje
 • Hydraulické kapaliny a oleje
 • Konzervační oleje a kapaliny pro krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou konzervaci
 • Speciální hydraulické oleje a kapaliny HFC, HFA
Plastická maziva, separátory a vytěsňovače vody Filtrace a příslušenství
 • Filtrační papíry a tkaniny
 • Antikorozní papíry
 • Speciální filtry na průmyslové kapaliny
 • EKO SVIK
 • Filtry
 • Bypass filtrace olejů a obráběcích kapalin
 • Filtrační zařízení
 • Filtrační jednotky na oleje a obráběcí kapaliny
 • Průmyslové prací zařízení
 • Filtrace a mikrofiltrace kapalin a olejů za chodu stroje
 • Servis kapalin a olejů
Aditiva a ochranné prosředky a technika
 • Proti pěnění, Antifoam
 • Proti bakteriím, houbám, kvasinkám
 • Aditiva zvyšují účinnost produktů
 • Aditiva stabilizační
 • Aditiva systémová
 • Aditiva prostředky k povrchovým úpravám
 • Aditiva k úpravě pH
 • Ochranné prostředky na pokožku DERMAGUARD
 • Ochranné pracovní prostředky
 • Manipulační technika a skladovací boxy
 • Prostředky pro úpravu vody
 • Plastická maziva a vazelíny
 • Plastická maziva a vazelíny
 • Separátory strusky při sváření
 • Vytěsňovače vody
Zařízení pro práci s kapalinami
 • Směšovací zařízení k sudům a IBC kontejnerům
 • Odsávací a přečerpávací zařízení
 • Olejové hospodářství, vybavení, komplety
 • Odlučovače olejů a nečistot
 • Refraktometr – 15/32, Lick Pump
Lodní průmysl Stavebnictví - konstrukční materiály a nátěry
 • Zátěžové nátěry na beton
 • Střešní těsnění, stěrková podlaha
 • Odolné podlahové nátěry vytvrditelné UV zářením
 • Dekorativní barvy na beton
 • Odstranitelné ochranné povlaky
 • Povlakové systémy zásobníků na pitnou vodu
 • Čističe na betonové plochy
 • Zátěžové nátěry a kyselině odolné na beton
 • Zapouzdřovače a adheziva
 • Polymerové nátěry, dočasné ochranné nátěry
 • Pružné, vlivům odolné nátěry podlah
 • Vosky a vodu vypuzující přípravky
 • Vysoce odolné, UV záření resistentní nátěry podlah
Trubky a potrubí
 • Maziva a kapaliny pro tváření kovů
 • Prostředky proti korozi
 • Čisticí prostředky na kovy
 • Řezné oleje a obráběcí kapaliny
 • Chladicí kapaliny pro tváření, kalibrování a rovnání
 • Nátěry potrubí
 • Podpůrné čisticí prostředky
 • Čisticí prostředky pro údržbu
 • Ohnivzdorné a speciální hydraulické kapaliny
 • Maziva pro válcování oceli za tepla
 • Podkladové izolační materiály, membrány, povlaky vázácí povlaky, tekuté malty, pojiva a těsnění
 • Specialní, vysoce výkonná maziva vyvinutá pro mořské prostředí
Služby managementu
 • Fluid management, MSDS, TDS & systém ekologického řízení
Dolování
 • Ohnivzdorné a biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny včetně kapalin pro mechanickou výztuž
 • Specialní, vysoce výkonná maziva vyvinutá pro důlní prostředí

 

Pro více informací k produktům, či pokud potřebujete zaslat dokumentaci MSDS&TDS, prosím  KLIKNĚTE SEM a kontaktujte nás.