Research and development


PVGROUP CZ s.r.o. spolupracuje s Univerzitou Pardubice, Fakultou chemicko-technologickou, Ústavem environmentálního a chemického inženýrství.
Externí konzultace diplomových prací a speciální praxe studentů na nových projektech v klientských společnostech (2014-2016).

UNIVERZITA PARDUBICE


PVGROUP CZ s.r.o. spolupracuje s Regionálním inovačním centrem elektotechniky (RICE), Fakulty elektrotechnické, Západočeské univerzity v Plzni
Fotoreaktor pro generaci singletních stavů v rámci ostrého testování v průmyslovém prostředí strojírenské výroby (2015-2017).

RICE


Společnost PVGROUP CZ s.r.o. spolupracuje s firmou Centrum organické chemie s.r.o. na testování fotokatalyzátoru ve výrobním procesu (2015-2017).

COC