Specifické služby, fluid management, poradenství, chemický management, MSDS&TDS


Jak to u nás funguje?

Postaráme se o vás tzv. od A do Z. Poradíme s nastavením procesů ve vaší společnosti, vyladíme každý projekt k dokonalosti, pomůžeme optimalizovat veškeré aspekty vašich potřeb a posílit je tak, aby jste je vnímali jako velmi pozitivní a inovativní. Našim posláním je přinášet klientům stálou podporu a důmyslnou pomoc v rámci jejich podnikání. Rádi využíváme spojení hi-tech technologií za využití optimalizace. Snížení potřeby všech zdrojů, zkrácení času potřebného na realizaci procesů, snížení chybovosti a eliminace množství vykonávaných rutinních činností. Najít nová řešení a zvýšit efektivitu. To náš cíl.

Na základě společných jednání s klienty, po technickém vyhodnocení a analýze výrobních procesů a laboratorním vyhodnocení vstupů předložíme optimalizační projekt, tj. po analýze vybrané spektrum produktů, nových řesení, služeb a inovací pro pokrytí potřeb provozu vaší společnosti tzv. "na klíč" a tímto optimalizujeme Vás výrobní proces.

Součástí projektu je vždy optimalizace využití technologických kapalin ve výrobním provozu včetně možností úspor a návrhu alternativních řešení k jejich dosažení. Na závěr jsou vyspecifikovány služby fluid managementu, které k tomuto jako podporu klienta poskytujeme. V rámci projektu bychom Vám chtěli vždy nabídnout širší spolupráci týkající se služeb našeho technického a poradenského servisu a implementaci tzv. prediktivního monitoringu technologických kapalin (sledování kapalin v čase). Díky těmto službám a výběru kvalitnější a výkonnější kapaliny lze dosáhnout značného prodloužení životnosti nástrojů oproti stávajícím podmínkám a optimalizovat tak výrobní proces, přičemž se sníží náklady a eliminují se možné chyby. Tento proces máme nastavený u svých zákazníků na českém i evropském trhu. Nabízené produkty mají výborné výsledky v této oblasti, jsou univerzální, stabilní a jsou neustále inovovány a přizpůsobovány potřebám klientů. Cílem každého projektu je nabídnout Vám univerzální produkty nejvyšší výkonnostní třídy za dostupnou cenu při celkové mnohem nižší spotřebě, než je obvyklé u cenově dostupnějších produktů „pricefighterů“. Velký rozsah spolupráce s mnoha zahraničními výrobci nám poskytuje nezávislost a pro naše zákazníky možnost výběru nejlepšího řešení a minimalizace počtu druhů kapalin v provoze.

Pracujeme v malých efektivních týmech, které pracují na jednotlivých projektech s našimi klienty. Tým je vždy dokonale seznámen s celým procesem u zákazníka. Každy projekt přináší optimalizace, inovace a saving nejen v oblasti technologických kapalin, ale i v oblastech systému řízení jakosti, logistiky v provoze, monitoringu, enviromentálního prostředí, health & safety, obalového, chemického a skladového hospodářství, například externí sklad jako služba včetně řízení zásob.

Přehled a nabídka specifických služeb

Společnost PVGROUP CZ s.r.o. nabízí množství specifických druhů služeb pro vytvoření a integrování vašeho programu QMS. Zde jsou profily několika takových služeb, které demonstrují naše zkušenosti a schopnosti.

Chemický Management - systém ekologického řízení

Poskytuje lokální podporu v oblasti zdraví, bezpečnosti a ekologie v souvislosti s chemickými látkami, kterou řídíme v rámci programu QMS - včetně řízení, dokumentace TDS & MSDS, hodnocení nebezpečných chemikálií, vykazování čísla CAS, výkaznictví v oblasti ekologie, školení a pokyny pro bezpečné používání. Kromě toho naše firemní IT a softwarové vybavení zajišťuje integraci s IT vybavením pro zásobování a řízení projektu. Chemický management společnosti PVGROUP CZ s.r.o. vede k přímým úsporám práce a nákladů na poradenství, napomáhá předcházení pracovních úrazů a snižuje ekologická rizika.

Řízení zásob

Minimalizuje dopady používání chemikálií na výrobu nákupem správného množství a zajištěním včasných dodávek. Existuje mnoho přímých a nepřímých přínosů počínaje sníženým množství záznamů a snadného napojení na dodavatele až po vlastnictví zásob společností PVGROUP CZ s.r.o. nebo od omezení kupních objednávek a faktur až k přehledu o plném souladu s místně platnými předpisy a oborovými směrnicemi. Nejmodernější systém řízení zásob zajišťuje náležité úrovně zásob, zabraňuje vyčerpání zásob a může okamžitě objevit určité chemikálie. Kromě toho můžeme vykazovat chemické využívání podle specifických nákladových středisek a zajišťovat řízení zásob v systému „Just in Time“ (= právě včas).

Optimalizace procesu

Je zaměřená na náležité aplikování, užití a řízení procesních médií. Toto zahrnuje výběr a specifikování produktů, sledování efektivnosti a výkaznictví, vyhledávání a odstraňování závad, vyhodnocování zkušebního provozu a školení v oblasti správného používání. Tato služba je poskytována jako samostatná služba nebo jako služba ve spojení s rozsáhlejším programem řídících služeb. U optimalizace procesu byla prokázána deseti až dvacetiprocentní úspora nákladů na chemikálie.

Řízení chemie

Znamená náležité užívání chemikálií, které vyžaduje průběžné sledování a řízení zajišťované našimi dislokovanými pracovníky společnosti PVGROUP CZ s.r.o.. Přínosy spočívají v řešení problémů v reálném čase a zlepšení technologických procesů.

Recyklace a minimalizace odpadu

Může být připojena k programu QMS, aby poskytla přístup k použití recyklačních systémů přímo v závodě nebo smluvní zajištění na mobilní recyklační zařízení. Úspory přímých nákladů mohou zde dosahovat 20 až 30% z původních nákladů na chemikálie - kromě vyloučení odpovědnosti za odpady, minimálních dopadů na životní prostředí a snadné recyklace.

Programy na snižování nákladů a správu projektů

Vycházejí z našeho systémového přístupu a zahrnují široké spektrum našich zkušeností doplněné o práci našich technických pracovníků a jiných dodavatelů. Projekty zaměřené na všechny vstupy do vašich procesů, tzn. chemikálie, materiály a nástrojové vybavení mají za účel stanovit míry výkonnosti a optimalizovat vzájemnou vazbu mezi jednotlivými vstupními parametry. Již mnoha zákazníkům jsme tak pomohli dramaticky snížit jejich výrobní náklady.

Poradenství a technická dokumentace

Je služba společnosti PVGROUP CZ s.r.o. věnovaná zákazníkům, která poskytuje cestu k získání dokumentace k produktům či protokolům z různých laboratorních analýz. Přínos spočívá v rychlejší komunikaci a výměně informací a v trvalém záznamu všech řízených parametrů, projektů a výkazů atd..
MSDS&TDS - technickou dokumentaci k produktům v podobě technického a bezpečnostního listu Vám obratem zašleme. Stačí pouze do předmětu připsat označení produktu ke kterému dokumentaci potřebujete.  KLIKNĚTE SEM